Home

De Steenhoeve
Huybergsebaan 259
2910 Essen (België)

Luc van Wezel
+32 (0) 486 14 07 66
info@desteenhoeve.be


Welkom op de website van de boerderij ‘De Steenhoeve’.

De boerderij ‘De Steenhoeve’ is gevestigd te Essen België, in het noorden van de provincie Antwerpen. Als dorp in de eerste uitstulping van België heeft het een zeer lange landsgrens met Nederland. De boerderij ligt aan de rand van het ‘Grenspark Kalmthoutse Heide’.

De boerderij ‘De Steenhoeve’ wordt uitgebaat door de familie ‘van Wezel’.

De hoofdactiviteit van de boerderij bestaat uit het fokken van verschillende exclusieve rundveerassen ten behoeve van de vleesconsumptie, van kalf tot slachtrund. De kwaliteit van het vlees wordt bepaald door het welzijn van de dieren en hun voedsel. Onze boerderij is gespecialiseerd als Hereford, Kempisch Roodbont, Wagyu en West-Vlaams Rood fokkerij.

Daarnaast bieden wij slachtrunderen, fokrunderen en embryo’s aan van de verschillende rassen.

Gun u zelf de tijd en blader doorheen de verschillende pagina’s. Zo krijgt u een beeld van de bedrijfsactiviteiten in onze boerderij en informatie over de verscheidenheid in rundveerassen.


Vanwaar komt de naam “De Steenhoeve”?

Het weggetje waarin de boerderij “De Steenhoeve” staat, noemt in de oude atlas “De Verbrande Hoevedreef”. In het begin van de 19de eeuw stond 300 meter verderop een boerderij waar tevens stenen werden gebakken.  Op het einde van de 19de eeuw werd deze boerderij door een brand totaal verwoest. In de 20ste eeuw werd door Frans van Wezel op een weiland, toebehorend aan zijn vader Jan en iets dichter gelegen tegen de Huybergsebaan, een nieuwe boerderij ingepland voor het houden van melkkoeien.

Tussen 1965 en 1967 maakte Frans van Wezel zelf handmatig 36.000 betonblokken. In het voorjaar van 1967 begon hij met het bouwen van zijn nieuwe boerderij. De schuur en de stallen bouwde hij met de zelfgemaakte betonblokken. Het woonhuis daarentegen werd opgetrokken met aangekochte bakstenen bij de steenbakkerij “De Steenhove” te Essen-Wildert. In 1969 werden de werkzaamheden van de woning met stallen en schuur afgerond. Op 2 december verhuisde Frans met zijn vrouw Elisa en hun 6 kinderen van Essen-Wildert naar Kalmthoutse Hoek.

Frans van Wezel verkoos de naam “De Steenhoeve” boven de naam “De Verbrande Hoeve”!